Mr Gerard van Westen

Passie om uw vraagstukken op te lossen.

Fiscaal adviseur loonheffingen en arbeidsrecht

Opvolger Wet DBA uitgesteld tot 1 jan 2021. Intussen (14 dec 2018)

Eind november 2018 werd bekend dat de Wet DBA nog zeker geldt tot en met 2020. Op zijn vroegst per 1 januari 2021 wordt een vervangende wet verwacht. Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer  van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2018,
nr. 0000185662.
Oorzaak is vooral de voorgenomen wettelijke veronderstelling van een dienstbetrekking voor zelfstandigen die werken tegen een laag tarief. Europese regelgeving met betrekking tot de vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverrichting blijkt roet in het eten te gooien.

Zoals bekend bestaat anderzijds het voornemen om zelfstandigen die werken met een hoog tarief, korte opdrachten verrichten of werkzaamheden verrichten die niet behoren tot de kernactiviteiten van de opdrachtgever, de mogelijkheid te bieden van opting-out voor de loonheffingen. Ook dat zal op zijn vroegst 1 januari 2021 worden.

Er wordt nog gewerkt aan eerdere verduidelijking van de vraag wanneer sprake is van een gezagsverhouding zoals die tussen een werkgever en een werknemer. Dat wordt misschien al per 1 januari 2019 geregeld, via het zogenoemde Handboek loonheffingen.
Deze jaarlijkse publicatie van de Belastingdienst heeft dezelfde status als een beleidsbesluit.
De voorgenomen uitwerking hiervan staat in een bijlage van de genoemde brief van 26 november 2018, nr. 0000185662.

Een ander element van de plannen voor vervanging van de Wet DBA is voorts het bouwen van een webmodule. Opdrachtgevers zouden daarmee een ‘opdrachtgeversverklaring’ moeten kunnen verkrijgen door beantwoording van de vragen die leiden tot afwezigheid van een dienstbetrekking.
Volgens de plannen zal deze opdrachtgeversverklaring een beperkte geldigheidsduur krijgen, tot een nader te bepalen herijkingsmoment. Mogelijk komt er een jaarlijkse herijking van de webmodule.
De webmodule zou eind 2019 gereed voor lancering moeten zijn.

Dit alles roept bij mij wel de vraag op wat de rol van de verduidelijking van het werkgeversgezag vanaf 2019 en die van de webmodule vanaf 2020 gaat worden in de alsdan nog geldende Wet DBA. Aanscherping van het begrip ‘kwaadwillendheid’?
Wordt vervolgd dus.